Outsorcing

Cílem všech organizací, které investují nemalé finanční prostředky do nových technologií a rozvoje ICT, je zrychlit a zjednodušit procesy díky lepšímu přístupu ke správným informacím, které umožní učinit v daný okamžik správné rozhodnutí. Kromě investic do nákupu nových zařízení narůstají i náklady na údržbu a provoz ICT. Manažeři ICT oddělení jsou tlačeni ke snižování nákladů při vzrůstající kvalitě poskytovaných služeb - pak zpravidla přichází na řadu úvaha o využití vnějších zdrojů, tedy třeba o řešení postavených na outsourcingu. Nabízíme dlouhodobé poskytování IT služeb formou outsourcingu. Jedná se zejména o oblast vývoje, správy, údržby komplexních informačních systémů a IT infrastruktury. Na základě požadovaných parametrů úrovně služeb (SLA - Service Level Agreement).