ICT Management

Mezi provozní služby společnosti patří podpora a údržba informačních systémů spolu s managementem IT operací. Konzultační a poradenské služby jsou součástí našeho portfolia. S tím souvisí také široké spektrum technologických školení, které zákazníkům poskytujeme na zvýšení teoretických i praktických zručností. Primárním cílem zůstává kvalitní servis s vysokou dostupností a odstraněním poruchy v nejkratším čase. Proto poskytujeme také nástroje na správu systémů a procesů. Dalšími poskytovanými službami jsou transformační, tedy migrační a implementační služby, implementace procesů na základě rámce ITIL. Mezi rozmáhající se služby patří softwarový vývoj. Portfolio uzavírají služby auditu informačních technologií a služby měření souladu s legislativou a normami.

 

MANAGEMENT ICT SLUŽEB

V rámci managementu ICT služeb se zabýváme implementací nástrojů řízení a podpory provozu ICT. Management  ICT služeb je oblast informatiky, která pokrývá řízení, monitorování a vyhodnocování info-komunikačních služeb. Procesní aspekty jsou neoddělitelnou součástí ICT služeb, a proto se dlouhodobě zaměřujeme na poskytování konzultací a nasazujeme řešení v oblasti procesního řízení ITIL a eTOM (enhanced Telecommunications Operations Map). Řešení komplexní správy ICT procesů podpořeno moderními softwarovými nástroji je významný krok k zefektivnění provozu, zvýšení kvality a zabezpečení transparentnosti vztahů mezi poskytovatelem a přijímateli ICT služeb.

 

Služby Systémové integrace (SI) zahrnují:

 • Analýzu, návrh, realizaci a dle požadavku i dlouhodobou podporu vlastního řešení informačních a komunikačních technologií.
 • Zavedení nových informačních systémů, využití všech současných s cílem vytvořit vzájemně kompatibilní prostředí schopné plnohodnotné spolupráce.
 • Využití informačních a komunikačních technologií při podpoře krátkodobých a dlouhodobých cílů, aktivit a vnitřních procesů zadavatele.
 • Relationship management - řízení vztahu mezi poskytovatelem a zadavatelem na základě SLA v procesu Service level managementu.
 • nastavení a řízení procesu Supplier relationship management - řízení sub/dodavatelů jednotlivých parciálních oblastí poskytovaných služeb, aplikací a registrů.
 • Incident processing management - řízení procesu incident managementu dle požadavků odpovídajících uzavřeným SLA což znamená evidenci incidentů (help desku), řízení celého životního cyklu incidentů včetně eskalací.
 • Configuration management – identifikace a konfigurace všech konfiguračních položek, jejich evidence v rámci jednotné konfigurační databáze (CMDB), která tak obsahuje všechny informace potřebné pro technickou podporu služeb a aplikací.
 • Change management a release management - změny jsou jednak technického charakteru - změny infrastruktury, ale i změny smluvní tj. každá změna v SLA musí být promítnuta do smluv se sub/dodavateli.
 • Problem management - proaktivní monitoring slabých míst poskytování služeb, jejich odstranění a tím a zabránění budoucím incidentům.
 • Capacity and availability management – proaktivní řízení kapacit poskytovatele, subdodavatelů a dodavatelů služeb a aplikací.
 • Financial management - jde především o optimalizaci nákladů na poskytování služeb volbou nejvhodnějších subdodavatelů a jejich trvalým sledováním z finančního pohledu.
 • Security management - proces řízení bezpečnosti z pohledu systémového a organizačního, kdy poskytovatel je povinen proaktivně vytvářet koncepce rozvoje bezpečnosti IT zadavatele.
 • Service reporting - systémový integrátor je zodpovědný za veškerý reporting související s poskytováním ICT služeb.