ICT Security

ICT SECURITY

Data, uložená v koncových zařízeních zaměstnanců i vedení, jsou stále častěji v hledáčku útočníků. Ztráta, poškození integrity, či v horším případě zneužití citlivých dat znamená pro společnosti značné finanční náklady. Tyto hrozby mohou ohrozit i samou existenci organizace.

 

K eliminaci těchto rizik většina odpovědných organizací chrání svá data odpovídající metodou šifrování. Naše společnost Genisoft zajišťuje pro své významné klienty: 

·         Softwarové šifrování – Checkpoint Endpoint Security

·         Hardwarové šifrování – Wave ERAS